O nás

MVDr. Kateřina Stiborová
specializovaný veterinární onkolog

Pracovní zkušenosti:

Dosažené vzdělání:

Četné publikace v zahraničních a českých odborných časopisech.

Přednášková činnost

Rakovina (nádorové onemocnění) může bohužel postihnout také naše domácí mazlíčky. Díky pokroku ve veterinární medicíně, může být rakovina u mnoha pacientů vyléčena a u mnoha dalších lze dosáhnout remise.  Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a volíme pro něj ideální léčbu. Dbáme na to, aby během terapie i po ní, byla zachována dobrá kvalita života.

Ve většině případů je možné použít konvenční terapii, to je chirurgii a chemoterapii. Tam kde je to indikováno je možné aplikovat modernější způsoby léčby, jako jsou inhibitory tyrosinkinázy, imunoterapie a další. Léčbu zvolíme až po zvážení všech potenciálních rizik a přínosů léčby. Spolupracujeme se specialisty z jiných oborů a neváháme pacienta referovat kolegům ať už se jedná o další vyšetření např. magnetickou rezonancí, počítačovou tomografii, nebo terapii – chirurgie, radiační terapie apod.

Poskytujeme následující služby:

Naši pacienti

Netradiční prezentace histiocytárního sarkomu na tlapě psa.

Lymfom patří mezi nejčastější onkologické onemocnění psů.

Onkologický pacient po úspěšné léčbě histiocytárního sarkomu.

Onkologický pacient po úspěšné léčbě histiocytárního sarkomu.

Onkologické vyšetření není pro pacienty s nádorem stresující.

Poradna

Nebojte se nás zeptat

Velmi rádi zodpovíme dotazy týkající se veterinární onkologie a hematologických onemocnění (imunitně zprostředkovaná anémie, trombocytopénie, myelodysplatický syndrom apod.). Stačí vyplnit a odeslat tento jednoduchý formulář, nebo nám napsat email na info@onkolvet.cz. Služba je určena především kolegům veterinářům, ale také jako možnost tzv. “second opinion” z řad laické veřejnosti.

Prosím o vyplnění stručné anamnézy, provedené diagnostiky a jejich výsledků a terapie. Ideálně také doložit výsledky laboratorní, histologické, popř. zobrazovací diagnostiky. Po prostudování případu se Vám ozveme ať už telefonicky pro doplnění informací, nebo Vám zašleme lékařskou zprávu s doporučeným postupem. Cena této konzultace je 1200,-Kč, nový pacient. Kontrolní (info ohledně úpravy dávkování, změna protokolu při relapsu, konzultace při restaging apod.) 600,-Kč.

  Kontakt

  Adresa
  Veterina Zodiacus
  Vejprnická 1107
  Plzeň
  PSČ 318 00
  Přesunout se na začátek